Cookies Policy

Dit cookiebeleid (hierna het "Beleid") is van toepassing op alle bezoekers en gebruikers (hierna "Gebruikers" of "U") van deze website (hierna de "Site").

Het doel van dit Beleid is om U informatie te verstrekken betreffende:

- De cookies die, afhankelijk van uw keuzes, tijdens uw bezoek aan de Site en gedurende een beperkte periode op uw browse-apparaat kunnen worden geïnstalleerd; en

- Uw rechten in dat verband.

Gelieve er nota van te nemen dat dit Beleid van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt om rekening te houden met wijzigingen van cookies die op de Site worden gebruikt, alsook met relevante wettelijke en reglementaire evoluties. Wij raden u daarom aan dit Beleid regelmatig te raadplegen.

1. Uw keuze betreffende cookies

Uw toestemming is vereist voor het activeren van bepaalde niet functionele cookies op de Site die niet strikt noodzakelijk en essentieel zijn voor u om deze Site te gebruiken en die niet vallen onder het toepassingsgebied van de wettelijke uitzonderingen op het verzamelen van toestemming.  

Wij erkennen dat uw toestemming vrij moet worden gegeven, specifiek, geïnformeerd, ondubbelzinnig en uitgedrukt door een positieve handeling van u zijde.

Als zodanig verstrekken wij u de volgende informatie:

  • de identiteit van de perso(o)n(en) die belast zijn met de verwerking(en), zoals vermeld en regelmatig bijgewerkt in het privacybeleid van de kandidaten;
  • het doel van het gebruik van elke cookie
  • instructies over hoe u het gebruik van cookies kunt accepteren of weigeren
  • de gevolgen in geval van weigering; en
  • het bestaan van uw recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.

De hierboven vermelde informatie zal u toelaten om te beoordelen of u al dan niet wenst in te stemmen met het gebruik van cookies via de cookies banner die verschijnt, in het bijzonder wanneer u deze Site voor het eerst bezoekt.

Het staat u vrij al dan niet in te stemmen met het gebruik van cookies die niet strikt technisch noodzakelijk en essentieel zijn om op deze Site te kunnen navigeren. In ieder geval zal de weigering van cookies uw toegang tot de Site niet belemmeren. Wij wijzen u er echter op dat u door het weigeren of verwijderen van cookies sommige functies van de Site kunt deactiveren, met name de toegang tot inhoud of diensten waarvoor u zich moet identificeren (indien van toepassing).

    i. Uw keuze uitdrukken via de cookies banner

Uw toestemming voor het gebruik van cookies zal worden verzameld via een bannersysteem dat op de Site verschijnt. De banner biedt u drie keuzemogelijkheden die worden weergegeven door middel van selectievakjes en die de volgende zijn: (i) alle cookies accepteren, (ii) alle cookies weigeren, en (iii) uw cookievoorkeuren personaliseren.

Wij wijzen u erop dat u ook het recht hebt om uw toestemming in te trekken of uw keuzes met betrekking tot cookies op elk moment te wijzigen door te klikken op deze link "Mijn cookiekeuzes wijzigen".

    ii. Het kenbaar maken van algemene keuzes inzake cookies via uw browserinstellingen

U kunt het gebruik van cookies ook regelen door de voorkeuren van uw browser in te stellen. Hieronder vindt u bepaalde informatie over hoe u de voorkeuren voor cookies in uw webbrowser kunt instellen.

Voor gebruikers van Microsoft Internet Explorer:

Stap 1: Selecteer "Extra" en vervolgens "Internet Opties"

Stap 2: Klik op "Privacy”

Stap 3: Selecteer het gewenste niveau met behulp van de cursor.

Voor gebruikers van Mozilla Firefox:

Stap 1: Selecteer "Extra" en dan "Opties"

Stap 2: Selecteer het paneel "Privacy

Stap 3: Stel "Geschiedenis" in op "Aangepaste instellingen voor geschiedenis" en stel uw voorkeur in.

Voor gebruikers van Google Chrome:

Stap 1: Klik in het Chrome menu op de browser "Instellingen"

Stap 2: Klik op "Geavanceerde instellingen weergeven" en vervolgens op "Privacy-onderdelen"

Stap 3: Selecteer in de "Cookies" sectie het “gewenste niveau".

Voor gebruikers van Safari:

Stap 1: Klik op het Safari menu

Stap 2: Klik op "Voorkeuren"

Stap 3: Selecteer in "Beveiliging" het gewenste niveau.

Voor gebruikers van Microsoft Edge:

Stap 1: Selecteer het menu "Instellingen"

Stap 2: Klik op "Geavanceerde instellingen weergeven"

Stap 3: Selecteer in het gedeelte "Cookies" de gewenste voorkeuren.

U kunt ook de "Do Not Track" instelling gebruiken die op de meeste browsers bestaat. Door dit te doen, zal uw browser een signaal sturen naar de websites die u bezoekt om hen te informeren dat u geen tracking cookies wenst in te schakelen en kan zo voorkomen dat bepaalde tracking cookies en componenten op uw apparaat worden geplaatst (maar dit garandeert niet dat al deze technologieën zullen worden uitgeschakeld).

    iii. Afwezigheid van keuze

Indien u ervoor kiest uw keuze niet kenbaar te maken (d.w.z. door gedurende een bepaalde tijd geen keuze kenbaar te maken in de banner, de banner te sluiten zonder een cookievoorkeur te selecteren of het vakje "doorgaan zonder te accepteren" op de cookiebanner te selecteren), zal dit worden geïnterpreteerd als een weigering om niet-functionele cookies te accepteren. Als zodanig zullen geen cookies worden geactiveerd waarvoor uw voorafgaande toestemming vereist is. Gelieve er rekening mee te houden dat u in dat geval sommige functies van de Site kunt deactiveren. Ook zult u, zoals hierboven aangegeven, op elk moment uw voorkeuren en keuzes met betrekking tot cookies kunnen wijzigen door te klikken op deze "Wijzig mijn cookie-keuzes".

2. Taal

Dit beleid is opgesteld in het Engels. Hoewel vertalingen in andere talen van dit Beleid beschikbaar kunnen zijn, is het mogelijk dat dergelijke vertalingen niet actueel of volledig zijn. Dienovereenkomstig stemt u ermee in dat in geval van tegenstrijdigheid tussen de Engelstalige versie van het Beleid en enige andere vertalingen hiervan, de Engelstalige versie van het Beleid voorrang heeft

3. Versie

Laatste update 20 oktober 2020

CookieBot Declaration: