Polityka Cookies

Niniejsza polityka (zwana dalej "Polityką") ma zastosowanie do wszystkich odwiedzających ioraz użytkowników (zwanych dalej "Użytkownikami" lub "Państwem") tej strony internetowej (zwanej dalej "Stroną").   

Celem   niniejszego Polityki jest dostarczenie Państwu  informacji dotyczących:  

  • Plików cookie, które mogą, w zależności od Państwa wyborów, być instalowane na Państwa urządzeniu, podczas wizyty na Stronie i przez ograniczony czas; oraz  
  • Państwa praw w tym zakresie.  

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka może być od czasu do czasu aktualizowana w celu uwzględnienia modyfikacji plików cookie używanych na Stronie, a także  odpowiednich zmian prawnych i regulacyjnych.  Dlatego zalecamy regularne zapoznawanie się z niniejszą Polityką. 

1. Państwa wybory dotyczące plików cookie 

Państwa zgoda jest wymagana do aktywacji niektórych plików cookie na Stronie , które nie są absolutnie niezbędne do korzystania z tej Strony i które nie wchodzą w zakres wyjątków prawnych od gromadzenia zgody.  

Przyjmujemy do wiadomości, że Państwa zgoda musi być dobrowolna, konkretna, świadoma, jednoznaczna i wyrażona poprzez pozytywne działanie w Państwa imieniu.  

W związku z tym przekazujemy Państwu następujące informacje: 

Tożsamość osoby (osób) odpowiedzialnej(-ych) za operacje przetwarzania danych, jak podano i regularnie aktualizowano w Polityce prywatności Kandydatów; 

  • cel korzystania z każdego pliku cookie; 
  • instrukcje, jak zaakceptować lub odmówić korzystania z plików cookie;  
  • konsekwencje w przypadku odmowy;   
  • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. 

Informacje podane powyżej pozwolą Państwu ocenić, czy chcą Państwo wyrazić zgodę na używanie plików cookie, czy nie, za pośrednictwem banera plików cookie pojawiającego się w szczególności podczas pierwszej wizyty na tej Stronie. 

Mogą Państwo zaakceptować lub nie korzystanie z plików cookie, które nie są ściśle technicznie niezbędne do poruszania się po tej Stronie. W każdym przypadku odmowa użycia plików cookie nie utrudni dostępu do Strony, jednak należy pamiętać, że odmawiając lub usuwając pliki cookie, można dezaktywować niektóre funkcje Strony, w szczególności dostęp do treści lub usług wymagających identyfikacji (jeśli takie istnieją).  

    i. Wyrażanie wyboru plików cookie za pomocą banera dotyczącego plików cookie:  

Państwa zgoda na używanie plików cookie będzie zbierana za pośrednictwem systemu banerów pojawiających się na Stronie. Baner oferuje trzy opcje przedstawione za pomocą pól wyboru, które są następujące: (i) akceptuj wszystkie pliki cookie, (ii) odrzucaj wszystkie pliki cookie oraz (iii) personalizuj swoje preferencje dotyczące plików cookie.  

Należy pamiętać, że mają Państwo również prawo do wycofania swojej zgody lub zmodyfikowania swoich wyborów dotyczących plików cookie w dowolnym momencie, klikając ten link "Modyfikuj moje wybory dotyczące plików cookie". 

    ii. Wyrażanie ogólnych wyborów dotyczących plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki 

Mogą Państwo również kontrolować korzystanie z plików cookie, ustawiając preferencje swojej przeglądarki, poniżej znajdują się informacje na temat ustawiania preferencji dotyczących plików cookie w przeglądarce internetowej.  

Dla użytkowników programu Microsoft Internet Explorer: 

Krok 1: Wybierz "Narzędzia", a następnie "Opcje internetowe" 

Krok 2: Kliknij "Prywatność" 

Krok 3: Wybierz żądany poziom za pomocą kursora. 

Dla użytkowników Przeglądarki Mozilla Firefox: 

Krok 1: Wybierz "Narzędzia", a następnie "Opcje" 

Krok 2: Wybierz panel "Prywatność" 
Krok 3: Ustaw "Historia" na "Użyj niestandardowych ustawień historii" i ustaw swoje preferencje. 

Dla użytkowników Google Chrome: 

Krok 1: Kliknij menu Chrome w przeglądarce "Ustawienia" 

Krok 2: Kliknij "Pokaż ustawienia zaawansowane", a następnie "Sekcja prywatności" 

Krok 3: Wybierz w sekcji "Pliki cookie" żądany poziom. 

Dla użytkowników Safari: 

Krok 1: Kliknij menu Safari 

Krok 2: Kliknij "Preferencje" 

Krok 3: Wybierz w "Zabezpieczeniach" żądany poziom. 

Dla użytkowników Przeglądarki Microsoft Edge:  

Krok 1: Wybierz menu "Ustawienia"  

Krok 2: Kliknij "Wyświetl ustawienia zaawansowane" 

Krok 3: W sekcji "Pliki cookie" wybierz żądane preferencje.  

Można również użyć ustawienia "Nie śledź", które istnieje w większości przeglądarek. W ten sposób Państwa przeglądarka wyśle sygnał do odwiedzanych stron internetowych, aby poinformować je, o braku zgody na włączanie śledzących plików cookie, a tym samym może uniemożliwić umieszczenie niektórych śledzących plików cookie i komponentów na Państwa urządzeniu (ale to nie gwarantuje, że wszystkie takie technologie zostaną wyłączone). 

    iii. Brak wyboru  

Jeśli  zdecydują się Państwo nie wyrażać swojego wyboru (tj. nie dokonywać swojego wyboru w banerze przez określony czas, zamykając baner bez wybrania preferencji plików cookie lub wybierając pole "kontynuuj bez akceptacji" na banerze plików cookie), będzie to interpretowane jako odmowa zaakceptowania niepotrzebnych plików cookie. W związku z tym żadne pliki cookie, które wymagają  Państwa uprzedniej zgody, nie będą aktywowane. Należy wówczas pamiętać, iż w takim przypadku można dezaktywować niektóre funkcje Strony.  Ponadto, jak wskazano powyżej, będzie możliwe  w  dowolnym momencie zmodyfikowanie swoich preferencji i wyborów dotyczących plików cookie, klikając w link "Modyfikuj moje wybory plików cookie". 

2. Język

Niniejsza Polityka została sporządzona oryginalnie w języku angielskim. Chociaż tłumaczenia niniejszej Polityki na inne języki mogą być dostępne, takie tłumaczenia mogą nie być aktualne lub kompletne. W związku z tym wyrażają Państwo zgodę, że w przypadku jakiegokolwiek konfliktu między angielską wersją językową Polityki a innymi tłumaczeniami z nią związanymi, iż angielska wersja językowa Polityki będzie miała pierwszeństwo. 

3. Wersja Polityki

Ostatnia aktualizacja dokonana w dniu 20 Października 2020 

CookieBot Declaration: