Thailand_TH

Welcome to Sonepar Thailand!

ปัจจุบันเรากาลังขยายความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้การบริการกับฐานลูกค้าขนาดใหญ่ของเราในตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยแบ่งเป็น สามแผนกธุรกิจในประเทศไทยคือ : ธุรกิจจัดจาหน่ายไฟฟ้า ธุรกิจงานโครงการและ ธุรกิจพลังงาน

ผลการค้นหาสำหรับ "". หน้า 1 จาก 1, ผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จาก 3
ตำแหน่ง ตำแหน่งที่ตั้ง สถานที่ ประเภทกะ แผนก
รีเซ็ต
Sales support officer
Sales support officer BANGKOK, BANGKOK, 10260 7 มิ.ย. 2567
BANGKOK, BANGKOK, 10260 Entry-Level Sales
Technical Support Engineer
Technical Support Engineer BANGKOK, BANGKOK, TH, 10260 31 พ.ค. 2567
BANGKOK, BANGKOK, TH, 10260 Sonepar Professional Technical services and support
Sales Representative Officer (Northern region)
Sales Representative Officer (Northern region) BANGKOK, BANGKOK, TH, 10260 30 พ.ค. 2567
BANGKOK, BANGKOK, TH, 10260 Sonepar Professional Sales