Welcome to Sonepar Thailand!

ปัจจุบันเรากาลังขยายความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้การบริการกับฐานลูกค้าขนาดใหญ่ของเราในตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยแบ่งเป็น สามแผนกธุรกิจในประเทศไทยคือ : ธุรกิจจัดจาหน่ายไฟฟ้า ธุรกิจงานโครงการและ ธุรกิจพลังงาน

ผลการค้นหาสำหรับ "". หน้า 1 จาก 1, ผลลัพธ์ 1 ถึง 2 จาก 2
ตำแหน่ง ตำแหน่งที่ตั้ง สถานที่ ประเภทกะ แผนก
รีเซ็ต
Senior Sales Engineer
Senior Sales Engineer BANGKOK, BANGKOK, TH, 10250 29 ก.พ. 2567
BANGKOK, BANGKOK, TH, 10250 Mid-Career Sales
Sales support officer
Sales support officer BANGKOK, BANGKOK, 10260 29 ก.พ. 2567
BANGKOK, BANGKOK, 10260 Entry-Level Sales